Huvudmeny
Bild på Malin Sundström, forskare på HIT. På bilden står hon utanför en inredningsbutik

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

Beskrivning

Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) logotype

SIIR involverar forskare och forskargrupper från ett flertal forskningsområden vid Högskolan i Borås som data science, marknadsföring, textilt management samt IT & service management där den gemensamma nämnaren för forskarna är intresset för handelsfältet. Handelsforskningen bidrar till att skapa kreativa möten i brytpunkten mellan forskning, näringsliv och samhälle och utvecklar ny kunskap med relevans för samhällsutvecklingen. Forskarna använder sig av beprövade forskningsmetoder och bidrar till att näringen utvecklas. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och uppdragsforskning, men omfattar även kunskapsspridning i olika former.

SIIR är en av högskolans forskningssatsningar i form av en centrumbildning och har ett nära samarbete med näringslivet. Se mer information om vår samverkan under fliken Samverkan.

SIIR:s forskningsinriktning Digital handel

Digital handel är den forskning som kombinerar kompetensområden från SIIR:s båda huvudområden, Handel och IT.

Det här är SIIR

Se filmen om SIIR och Handelslabbet


Handelslabbet

 SIIRs forskningsmiljö där vi bedriver testverksamhet inom området handel.

En mix av bilder av digitala hjälpmedel

Läs mer om Handelslabbet

Områden

Samarbeten

SIIR har byggt upp en struktur för samarbeten med näringslivet. Inom ramen för dessa samarbeten bedriver olika forskningsprojekt på både kortare och längre sikt. Vi utgår från de problemställningar som företagen har och diskuterar oss fram till hur vi lägger upp respektive projekt. Företag som vi jobbar med idag är bl a Comfort, Ellos Group, Gina Tricot, Hemtex, Svenska Fönster och Vinga of Sweden.

Utöver dessa projekt ansöker vi kontinuerligt om forskningsmedel från olika finansiärer.

Vi bidrar aktivt till att sprida kunskap på olika sätt. Svensk Digital Handel genomför ett årligt event som heter D-Congress och här ansvarar SIIR för den Akademiska scenen och ansvarar för programmet.

2016 deltog SIIR för första gången i Almedalsveckan och genomförde tre seminarier och i samarbete med Svensk Handel.

Foto: Johanna Jahnstedt

2017-04-13

Studenter med fokus på hållbarhet

Varje termin väljer ett antal studenter att använda sig av Handelslabbet när de skriver sitt examensarbete.

Möt Johanna och Ellinor som studerar på masternivå och är i uppstarten av sitt examensarbete om kommunikation kring hållbarhet till konsumenter, Syftet är att förstå hur hållbarhetsinformationen effektivt kommuniceras så att konsumenten förstår.