Huvudmeny

Affärsidé

Affärsidén lyder - ”SIIR ska erbjuda unika forskarresurser, utbildningar och utvecklingsmiljöer till handelsföretag och omgivande samhälle för innovativ och hållbar handel.”

Affärsidén för handelsinstitutet tar utgångspunkt i behov, målgrupp och arbetssätt och är formulerad utifrån nedanstående argument.

  • En innovationskraftig handel kräver ett nära samarbete mellan akademin och näringslivet.
  • Vi tillgodoser företags behov av att diskutera, strukturera och problematisera förändringsbehov.
  • Institutet erbjuder nyckelkompetens genom att bygga upp och tillhandahålla en forskarpool av detaljhandelsforskare med specialkompetenser.
  • Förutom nyckelkompetens i form av forskare kommer miljön också att erbjuda ett brett urval av konsumenter som kan anpassas utifrån önskade segment.
  • Experimentmiljön med tekniska möjligheter för olika former av rumsliga och virtuella test, produktutveckling samt mätningar och förståelse för kunders köpbeteende kommer att vara central. Forskning kan också bedrivas utanför institutets väggar, t.ex. i den miljö där kunden bedriver sin verksamhet, eller i det omgivande samhället etc.
  • Verksamheten ska målmedvetet tillgängliggöra forskningsresultat för en bredare publik. Det gäller såväl verksamhetens egna resultat som nationella och internationella forskningsresultat.