Huvudmeny

Grupper inom SIIR

Strategigrupp

SIIRs strategigrupp träffas 4-6 gånger per år och är en rådgivande grupp när det gäller SIIRs strategier för planering och framtidsvisioner.

Gruppen består av:

 • Anders Halvarsson - Entreprenör
 • Anna Appelqvist - Gina Tricot
 • Roland Andersson - Högskolestyrelsens ordförande
 • Anita Radon - Forskare vid SIIR
 • Mikael Löfström - Akademichef, Högskolan
 • Pernilla Jonsson - Ericsson ConsumerLab
 • Björn Brorström - Rektor, Högskolan
 • Gunnar Hellsten - Senior rådgivare, SIIR
 • Marcus Holhammar - Konsult
 • Anita Radon - Akademisk föreståndare, SIIR
 • Paul Frankenius - Entreprenör
 • Pia M Johansson - Projektledare SIIR
 • Magnus Tyrén - Entreprenör 

Referensgrupp

SIIRs referensgrupp träffas fyra gånger per år och har till uppgift att vara stöd till verksamhetens utveckling. Vid varje möte diskuteras en aktuell frågeställning och gruppen arbetar som ett "bollplank" och utan att vara beslutande.

 • Thomas Englund - Köpman, ICA Citybutikerna, Borås
 • Niklas Hedin - VD, Centiro Solutions
 • Maria Lexberg - Sales Director Retail, Staples
 • Anita Radon - Akademisk föreståndare, SIIR
 • Rolf Solli - Professor, Högskolan
 • Gunnar Hellsten - Senior rådgivare, SIIR
 • Malin Sundström - Forskare, SIIR

SIIR Partner Group

Särskilt utvalda företag har möjlighet att ingå i ett partnerskap benämnt SIIR Partner Group.

Det är ett långsiktigt avtal mellan SIIR och företaget i syfte att öka kunskaper, erhålla beslutsunderlag inför förändringsarbete, kunna använda Handelslabbet för egna ändamål, få kontakt med svensk och internationell akademisk expertis inom detaljhandelsforskning samt att kontinuerligt få tillgång till aktuell forskning.

Har du frågor om SIIR Partner Group så kontaktar du oss på SIIR via siir@hb.se