Huvudmeny

Vision

Visionen lyder - ”Bedriva forskning som leder till till innovativ och hållbar handel”

Hand med jord och växt iStrategigruppen för SIIR 2011-2012 har varit med och formulerat vision och affärsidé. 

SIIRs vision grundar sig på nedanstående argument:

  • Handelsinstitutet ska bidra till akademisk kunskapsutveckling om detaljhandelns särskilda egenskaper och bidra till att de som arbetar inom handeln ska kunna göra ett bättre arbete.
  • Vi vill stärka regionens fäste som handelsplats genom att bli en etablerad och erkänd handelsforskningsaktör på såväl nationell som internationell nivå.
  • Institutet ska förmedla och erbjuda tillgång till nyckelkompetens och experimentmiljöer som enskilda handelsaktörer inte själva har tillgång till.