Huvudmeny

ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

Beskrivning

ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

Länk till ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

Avslutade forskningsprojekt