Huvudmeny

FoU-nämnden

Beskrivning

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund.

Länk till FoU-nämnden

Avslutade forskningsprojekt