Huvudmeny

Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Beskrivning

Stiftelsens övergripande mål är att främja utbildning och forskning främst inom området byggteknik vid Högskolan i Borås.

Forskargrupper

Länk till Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt