Huvudmeny

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

Beskrivning

Kommunforskning i Västsverige (KFi) är en forskningsorganisation som bedriver och förmedlar forskning och utveckling inom området ekonomi och organisation i kommuner och landsting.

Länk till Kommunforskning i Västsverige (KFi)

Avslutade forskningsprojekt