Huvudmeny

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Beskrivning

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Länk till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt