Huvudmeny

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Beskrivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Länk till Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt