Huvudmeny

Marcus Agnafors

Universitetslektor

Jag är praktisk filosof och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF).

Min forskning är i huvudsak inriktad mot olika etiska och filosofiska frågor vilka ofta befinner sig i skärningspunkten mellan det privata, det offentliga (politik) och yrkesrollen. Två aktuella forskningsintressen med högskolepedagogiskt fokus utgörs av kommodifieringen av akademin och olika etiska aspekter på undervisningspraktiken.

Mina undervisningsuppdrag utgörs främst av högskolepedagogiska kurser, såsom ”Att handleda studenter” (7,5 hp) och ”Undervisning och lärande för hållbar utveckling” (5 hp). Jag håller för närvarande även på att utveckla ett läromedel avsett för uppsatsskrivande på kandidat- och magisternivå. 

Lista över publikationer (pdf).

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354221
Mobilnummer:
E-post: marcus.agnafors@hb.se

Till kontaktsidan