Huvudmeny

Peter Ahlström

Peter Ahlström

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor/docent inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på molekylära simuleringar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fjorton år. Innan dess utbildade jag mig vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich och Lunds Universitet (teknisk doktor). Därefter har jag varit verksam vid tre år vid Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna) och fem år vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag viceordförande i svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi. Jag är också verksam i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Avhandlingstitel

Theoretical studies of protein solutions

Uppdrag

Svensk representant i europeiska kemiteknikfederationens arbetsgrupp för termodynamik och transportegenskaper, vice ordförande för svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi; kvalitetssamordnare för Akademin för textil, teknik och ekonomi, miljörevisor vid Högskolan i Borås.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354675
Mobilnummer:
E-post: peter.ahlstrom@hb.se

Till kontaktsidan