Huvudmeny

Viktor Aldrin

Viktor Aldrin

Universitetslektor

FM (2004), FM (2012), Teol.dr. (2010), excellent lärare ETP (2015)

Jag är sedan 2016 universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik med ett särskilt fokus på religionsdidaktik. År 2010 disputerade jag vid Göteborgs universitet med avhandlingen "Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices" (publicerad på Mellen Press, 2011) och har tidigare verkat vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, samt vid gymnasier i Halmstad, Lund och Helsingborg. Därutöver har jag varit gästforskare vid Cambridge University, Helsingfors universitet och Lunds universitet. Jag har även en lärarlegitimation för grundskolans år 3–9 samt gymnasiet i ämnena religionskunskap, historia och pedagogik.

Min forskning rör sig inom religionsvetenskapen och teologin och fokuserar dels på religionsdidaktiska/religionspedagogiska frågor i framför allt högre utbildning, samt på religiösa praktiker inom religionen kristendom.

Utöver min undervisning och forskning är jag även verksam som läromedelsförfattare och ämnesexpert på Nationalencyklopedin.

Besök min webbsida. (Extern läk)

Avhandlingstitel

Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices

Uppdrag

Nuvarande uppdrag
Ämnesexpert för Nationalencyklopedin, ansvarig för området Kristendom.

Tidigare uppdrag
Extern utredare av Svenska kyrkans utbildningsinstitut och dess undervisning i själavård (2015).

Uppdrag från Skolverket att handleda Studie- och yrkesvägledare i fortbildning (pilotprojekt där Högskolan i Halmstad var med), Högskolan i Halmstad (2015).

Redaktionssekreterare för RIPS – Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet (2011–2012).

Teknisk redaktionssekreterare för Kyrkohistorisk årsskrift (2004–2009).

Gästforskare
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (2015–2016)

Cambridge University, Faculty of Divinity (2008)

Helsingfors universititet, Teologiska fakulteten och Finska litteratursällskapet (2007)


Kontakt

Telefonnummer: 033-4354368
Mobilnummer:
E-post: viktor.aldrin@hb.se

Till kontaktsidan