Huvudmeny

Henrik Andersson

Henrik Andersson

Universitetslektor

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärande och ledarskap i vård och utbildning.

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på vårdpersonalens yrkesutövning och deras yrkeskunnande på akutmottagning liksom hur organisationen och vårdkulturen påverkar de rådande arbetsförhållandena och syn på yrkeskompetens. Ett närliggande område som ingår i min forskning är nya utbildningsinterventioner såsom simulering och spelbaserat lärande. Ett annat forskningsområde handlar om hur vårdvetenskaplig kunskap kan bidra till tidig identifiering av misstänkt sepsis.

Avhandlingstitel

Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354745
Mobilnummer:
E-post: henrik.andersson@hb.se

Till kontaktsidan