Huvudmeny

Niklas Andersson

Niklas Andersson

Universitetslektor

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön på utbildningsvårdsavdelning inom psykiatrisk vård.

Avhandlingstitel

När vårdande och lärande sammanfaller - Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möte på en utbildningsvårdadvdelning inom psykiatrisk vård

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354352
Mobilnummer:
E-post: niklas.andersson@hb.se

Till kontaktsidan