Huvudmeny

Christer Axelsson

Christer Axelsson

Professor, biträdande

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsfältet prehospital vård. Där fokuserar jag på hjärtstopp som sker utanför sjukhuset.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i ungefär fyra år. Innan det arbetade jag i 30 år vid Räddningstjänsten i Göteborg som ambulans- och anestesisjuksköterska.

Jag arbetar fortfarande 40 procent vid ambulansen och deltar i olika prehospitala projekt finansierade av Västra Götalandsregionen och hjärt- och lungfonden. 

Avhandlingstitel

Evaluation of various strategies to improve outcome after out-of-hospital cardiac arrest with particular focus on mechanical chest compressions (2010), University of Gothenburg.

Handleder doktorander

  • Youcef Azeli, universidad Rovira i Virgili
  • Johan Holmén, Göteborgs universitet
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354765
Mobilnummer: 0705-400304
E-post: christer.axelsson@hb.se

Till kontaktsidan