Huvudmeny

Behnaz Baghaei

Behnaz Baghaei

Forskare

Jag är forskare inom området polymerteknologi, med fokus att utveckla biobaserade kompositer.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Jag har en fil.dr i resursåtervinning-polymerteknologi från Högskolan i Borås (2015), en masterexamen i maskinteknik med inriktning textilteknologi från Högskolan i Borås (2011), samt en master- och kandidatexamen i textilteknik från Isfahan University of Technology, Iran (2088, 2011).

Jag ingår i två forskningsprojekt: Strategisk samarbete Borås-Skövde (Smart Textiles), som är finansierat av Västra Götalandsregionen,samt development of bio-based hybrid textile reinforcement in composites (II) finanisierat av Smart Textiles.