Huvudmeny

Veronika Batori

Veronika Batori

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess utbildade jag mig vid University of West Hungary, Sopron, Hungary.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Produktion av antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall med hjälp av svamp” som är finansierat av ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Huvudhandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355903
Mobilnummer: 0764-127520
E-post: veronika.batori@hb.se

Till kontaktsidan