Huvudmeny

Anne-Louise Bergh

Anne-Louise Bergh

Universitetslektor

Anne-Louise Bergh forskar inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Hennes avhandling handlar om att beskriva och skapa förutsättningar för sjuksköterskors patientundervisande och informerande arbete. Förutsättningar för pedagogiskt lärande och dess ledarskap i vården är i fokus och därmed både sjuksköterske- och chefperspektiv. Avhandlingens övergripande kunskapsteoretiska ansats är social konstruktionism, vilket innebär att verkligheten förstås som socialt konstruerad.

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på sjuksköterskors pedagogiska arbete. Hur rådande organisation och vårdkultur påverkar detta arbete och dess förutsättningar. Jag arbetar som lärare med sjuksköterskestudenter och därmed fokuseras också studenters lärandemiljö och utveckling av pedagogisk kompetens.

Avhandlingstitel

Sjuksköterskors patientundervisande arbete - Ett otydligt fält

Huvudhandledare

  • Febe Friberg

Bihandledare

  • Jan Karlsson, Eva Persson, Elisabeth Dahlborg Lyckhage
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354738
Mobilnummer: 0739-396652
E-post: anne-louise.bergh@hb.se

Till kontaktsidan