Huvudmeny

Helena Bergmann

Helena Bergmann

Senior universitetslektor

Jag arbetar som docent inom forskningsområdet engelsk litteratur med fokus på kvinnoroller i litteraturen från mitten av 1800-talet och slutet av 1700-talet. Jag har varit heltidsanställd vid Högskolan i Borås sedan 1993. Dessförinnan arbetade jag på Göteborgs Universitet och på Universitet i Tromsö. Jag har nyligen avslutat ett internationellt forskningsprojekt i samarbete med New School University, New York.

Senaste monografi: A Revised Reading of Mary Hays's Philosophical Novel Memoirs of  Emma Courtney  (2011).

Avslutat projekt:
Biträdande redaktör (2013-14) vid nyutgåvan av Mary Hays A Female Biography (1803).  Förlag: Pickering & Chatto, London. Projektledare: Professor Gina Luria Walker, New School University, New York. 

Avhandlingstitel

Between obedience and freedom. Woman’s role in the mid-nineteenth century industrial novel (1979), Göteborgs universitet

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354187
Mobilnummer:
E-post: helena.bergmann@hb.se

Till kontaktsidan