Huvudmeny

Katriina Byström

Katriina Byström

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet information management med fokus på att förstå hantering av information på arbetsplatser och utveckla de miljöer där informationsutbyte sker.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1999. Jag har min doktorsexamen från Tammerfors Universitet i  Finland och arbetar idag även vid Högskolan i Oslo och Akershus i Norge. Jag leder ett europeiskt forskarnätverk ENWI (European Network for Workplace Information) som finansieras för närvarande av FORTE.

Avhandlingstitel

Task Complexity, Information Types and Information Sources: Examination of Relationships

Kontakt

Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-post: katriina.bystrom@hb.se

Till kontaktsidan