Huvudmeny

Marita Cronqvist

Marita Cronqvist

Universitetslektor

Jag är filosofie doktor i ämnet pedagogiskt arbete. Min avhandling har fokus på yrkesetik inom lärarutbildningen. Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess var jag gymnasielärare i svenska och religion. 

Jag disputerade den 12 juni 2015.

Avhandlingstitel

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Pågående forskningsprojekt

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354269
Mobilnummer:
E-post: marita.cronqvist@hb.se

Till kontaktsidan