Huvudmeny

Mats Dolatkhah

Mats Dolatkhah

Forskningsrådgivare

Fil. dr., universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Mats Dolatkhah undervisar om läsning, läsvanor och "new literacies", bland annat med inriktning mot folk- och skolbibliotek. Hans forskningsintressen omfattar läsning som social praktik, läsvanor i förändring under 1900- och 2000-talen, i synnerhet vad avser barn & unga: Hur relaterar föränderliga läspraktiker och litteraciteter till olika politiska, sociala och ekonomiska sammanhang?

Avhandlingstitel

Det läsande barnet: läspraktiker 1900-1940.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355969
Mobilnummer:
E-post: mats.dolatkhah@hb.se

Till kontaktsidan