Huvudmeny

Pieta Eklund

Pieta Eklund

Bibliotekarie; Doktorand

Professionerna utvecklas kontinuerligt. Sedan många år har akademiska bibliotekarier arbetat studentorienterat. Samtidigt har forskningsprocessen blivit allt mer komplicerad; fler aktörer med olika behov och krav är involverade. Det leder att forskaras behov ändras vilket i sin tur öppnar upp för akademiska bibliotekarier att utveckla sin profession genom att utveckla tjänster för forskare. Syftet med avhandlingen är att bättre förstå utformningen av akademiska bibliotekariers arbetsområden i relation till utvecklingen av tjänster för forskare. Syftet uppnås genom en kvalitativ studie som involverar akademiska bibliotekarier som arbetar med utvecklingen av tjänster för forskare.

Empiriska studien utfördes vid ett universitetsbibliotek med tre områdesbibliotek undet 2016. Det empiriska materialet består av transkriptioner från arbetsmöten om tjänster för forskare, intervjuer och dokumentstudier. Utmaningar och möjligheter analyseras med hjälp av Abbott’s (1988) professionsteori. Preliminära resultat visar att utvecklingen av bibliotekarieprofessionen inom universitetsvärlden är delvis beroende på den disciplin forskarna som tjänsterna utvecklas representerar. Dessutom kan två vägar att expandera bibliotekarieprofessionen urskiljas: samarbetspartner och rådgivare/konsultant.

Avhandlingstitel

Avhandlingen skrivs på engelska och har den engelska arbetstiteln: Academic librarianship in flux

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355952
Mobilnummer:
E-post: pieta.eklund@hb.se

Till kontaktsidan

Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Förra veckan idag

Förra veckan var peer review week som vi inte uppmärksammade på något sätt.


Hantering av forskningsdata – ett nytt område för biblioteket

Under våren 2017 har biblioteket deltagit i en utbildning i att hantera forskningsdata.


Fräckt förlag

Vi har skrivit om tveksamma Open Access förlag tidigare och nu har ett nytt slags sätt att missbruka öppen tillgänglighet till forskningsartiklar dykt upp.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat