Huvudmeny

Pieta Eklund

Pieta Eklund

Bibliotekarie; Doktorand

Syftet med studiet är att förstå aktiviteterna av att utveckla bibliotekets forskningsnära tjänster, och de roller/funktioner som bibliotekarierna har och utvecklar under processen. De förhållanden som påverkar initiationen, utvecklingen och upprätthållandet av bibliotekets forskningsnära tjänster studeras utifrån bibliotekariernas perspektiv. Studien genomförs vid tre fakultetsbibliotek vid ett svenskt universitet.

Avhandlingstitel

Avhandlingen skrivs på engelska och har den engelska arbetstiteln: Developing library research services: the changing role of librarians

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355952
Mobilnummer:
E-post: pieta.eklund@hb.se

Till kontaktsidan

Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


OA week 2016, presentationer

Open Access Week är slut för i år, om du missade de aktiviteter vi anordnade under veckan kan du hitta presentationsmaterialet här i bloggen: SND: Datahantering och tillgång till forskningsdata Biblioteksfrukost: Open access to research data Om du har frågor … Läs mer →


Open Access Week 2016

Årets Open Access Week infaller mellan 24–30:de oktober och har temat “open in action“.


Open access utan författaravgift med Springer Compact

Högskolan i Borås har som en del i Bibsam-konsortiet, tecknat ett pilotavtal med förlaget Springer.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat