Huvudmeny

Pieta Eklund

Pieta Eklund

Bibliotekarie; Doktorand

Professionerna utvecklas kontinuerligt. Sedan många år har akademiska bibliotekarier arbetat studentorienterat. Samtidigt har forskningsprocessen blivit allt mer komplicerad; fler aktörer med olika behov och krav är involverade. Det leder att forskaras behov ändras vilket i sin tur öppnar upp för akademiska bibliotekarier att utveckla sin profession genom att utveckla tjänster för forskare. Syftet med avhandlingen är att bättre förstå utformningen av akademiska bibliotekariers arbetsområden i relation till utvecklingen av tjänster för forskare. Syftet uppnås genom en kvalitativ studie som involverar akademiska bibliotekarier som arbetar med utvecklingen av tjänster för forskare.

Empiriska studien utfördes vid ett universitetsbibliotek med tre områdesbibliotek undet 2016. Det empiriska materialet består av transkriptioner från arbetsmöten om tjänster för forskare, intervjuer och dokumentstudier. Utmaningar och möjligheter analyseras med hjälp av Abbott’s (1988) professionsteori. Preliminära resultat visar att utvecklingen av bibliotekarieprofessionen inom universitetsvärlden är delvis beroende på den disciplin forskarna som tjänsterna utvecklas representerar. Dessutom kan två vägar att expandera bibliotekarieprofessionen urskiljas: samarbetspartner och rådgivare/konsultant.

Avhandlingstitel

Avhandlingen skrivs på engelska och har den engelska arbetstiteln: Academic librarianship in flux

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355952
Mobilnummer:
E-post: pieta.eklund@hb.se

Till kontaktsidan

Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Biblioteksfrukost om filterbubblor den 22 november

Vill du får lite bättre koll på hur informationen i sociala medier och sökmotorer på internet anpassas efter vem du är?


Ny bibliotekarie med fokus på forskarstöd

För någon månad sedan började Signe Wulund på biblioteket på högskolan.


Hantering av forskningsdata – hur arbetar vi på högskolan idag?

Den här veckan är det Open Access veckan och vi uppmärksammar öppen tillgång till forskningsdata.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat