Huvudmeny

Pieta Eklund

Pieta Eklund

Bibliotekarie; Doktorand

Syftet med studiet är att förstå aktiviteterna av att utveckla bibliotekets forskningsnära tjänster, och de roller/funktioner som bibliotekarierna har och utvecklar under processen. De förhållanden som påverkar initiationen, utvecklingen och upprätthållandet av bibliotekets forskningsnära tjänster studeras utifrån bibliotekariernas perspektiv. Studien genomförs vid tre fakultetsbibliotek vid ett svenskt universitet.

Avhandlingstitel

Avhandlingen skrivs på engelska och har den engelska arbetstiteln: Developing library research services: the changing role of librarians

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355952
Mobilnummer:
E-post: pieta.eklund@hb.se

Till kontaktsidan

Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Datakvalitet & dokumentering

Det är älska dina data -vecka som vi skrev förra veckan.


Älska dina forskningsdata

Nästa vecka är en älska dina forskningsdata vecka (Love your data week) då frågor kring forskningsdata tas upp och upplyses närmare.


Trycket att tillgängliggöra forskningsdata ökar

Vetenskapsrådets tidning Curie har publicerat två artiklar om öppen forskningsdata.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat