Huvudmeny

Karin M Ekström

Karin M Ekström

Professor

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås. Hon är initiativtagare och tidigare föreståndare för Centrum för Konsumtionsvetenskap (CFK), ett interdisciplinärt forskningscentrum om konsumtion.

Hennes forskningsintressen är konsumtionens mening(ar), hållbar konsumtion, konsumenters relationer till artefakter, samlande, konsumentsocialisation och familjekonsumtion.

Handleder doktorander