Huvudmeny

Marie Engwall

Jag arbetar som universitetsadjunkt inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på vårdmiljö inom intensivvård. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011 som doktorand och sedan 2017 som universitetsadjunkt.

Innan dess arbetade jag som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård samt inom anestesisjukvård.

I mars 2017 disputerar jag med avhandlingen "En vårdande ljusmiljö inom intensivvård". I avhandlingen ingår fyra delstudier där en cyklisk ljusmiljö inom intensivvård utvärderas. 

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354796
Mobilnummer:
E-post: marie.engwall@hb.se

Till kontaktsidan

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.