Huvudmeny

Martin G Erikson

Martin G Erikson

Universitetslektor

Jag har ett generellt intresse för självbild, ur ett socialpsykologiskt och socialt-kognitivt perspektiv. I synnerhet intresserar jag mig för possible selves som är de föreställningar som vi har om oss själva i konkreta framtida situationer. Detta fenomen var ämnet för min avhandling, som jag la fram vid Lunds Universitet 2006. Ett tillämpningsområde är possible selves hos unga kvinnor med anorexi, som jag studerar i samarbete med forskare vid Östra Sjukhuset i Göteborg.

Mitt andra generella forskningsområde är psykologins vetenskapsteori, då framför allt den syn på metod och vetenskap som finns inom ämnet. Här arbetar jag med en diskursanalytisk studie av vetenskapsbegreppet i metodböcker som vänder sig studenter i psykologi.

Avhandlingstitel

Our Selves in the Future: New Angles on Possible Selves (2006), Lunds universitet

Uppdrag

Ledamot av FoU-nämnden sedan oktober 2008.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355935
Mobilnummer: 0734-612005
E-post: martin_g.erikson@hb.se

Till kontaktsidan