Huvudmeny

Anita Eriksson

Anita Eriksson

Universitetslektor

Avhandlingstitel

Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie (2009), Göteborgs universitet.

Handleder doktorander

Uppdrag

Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Forskningssekreterare vid Högskolan i Borås

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354339
Mobilnummer:
E-post: anita.eriksson@hb.se

Till kontaktsidan