Huvudmeny

Catarina Eriksson

Catarina Eriksson

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, med fokus på bibliotekens roll i samhället. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1995. Innan dess gick jag dåvarande magisterutbildningen vid Bibliotekshögskolan.

För närvarande delar jag min tid mellan forskarstudierna och arbetet som adjunkt.

Arbetstitel för mitt avhandlingsprojekt är Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.

Avhandlingstitel

Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354034
Mobilnummer:
E-post: catarina.eriksson@hb.se

Till kontaktsidan