Huvudmeny

Camilla Eskilsson

Camilla Eskilsson

Universitetslektor

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön inom utbildningsvårdsavdelning inom ortopedisk vård.

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet människan i vården med fokus på vårdande och lärande med livsvärlden som grund. Jag har arbetat vid högskolan i Borås från 2008. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom sluten vård och kommunal hemsjukvård.

Avhandlingstitel

Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten- erfarenheter, förutsättningar och ansvar på en utbildningsvårdavdelning

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Margaretha Ekebergh, Elisabeth Lindberg, båda Högskolan Borås samt Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354756
Mobilnummer:
E-post: camilla.eskilsson@hb.se

Till kontaktsidan