Huvudmeny

Maria Ferlin

Maria Ferlin

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och studierektor inom lärarutbildningen. Mitt forskarutbildningsämne var Naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap och jag studerade biologisk mångfald i läroböcker för högstadiet, men efter min disputation har jag inte fortsatt med detta utan blivit engagerad i RCIW. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1995. Innan dess utbildade jag mig till och arbetade som ämneslärare för högstadiet och gymnasiet. För närvarande är jag verksam som följeforskare och jag följer ett projekt som heter HELA (Holistiskt engagerat lärande för alla) som utgår från  Navet i Borås och är finansierat av VG-regionen.

Titeln på min avhandling är Biologisk mångfald i läroböcker i biologi.

Huvudhandledare

  • Per Sundberg, Göteborgs universitet.

Bihandledare

  • Anita Wallin, Göteborgs universitet.
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354146
Mobilnummer: 0701-856468
E-post: maria.ferlin@hb.se

Till kontaktsidan