Huvudmeny

Rita Foss Lindblad

Rita Foss Lindblad

Professor

Tidigare forskningsprojekt

2001 – 2004. Utvärdering som ett led i skolans utveckling; Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, Forskningsledare/Projektansvar.

2003. Normalitet och avvikelse vid formandet av den svenska studerandepopulationen: klassifikationssystem i förvandling. Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, Projektansvar/Planeringsbidrag.

2004 – 2008. Professional knowledge in education and health, PROFKNOW; finansierat av EU och Vetenskapsrådet. Medverkande forskare. Projektledare: professor Sverker Lindblad.

2006. Expansion och kontraktion. Högskolesystem i omvandling; Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, 2006. Projektansvar/Planeringsbidrag.

Tidigare publikationer

Länk till tidigare publikationer

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354520
Mobilnummer:
E-post: rita.foss_lindblad@hb.se

Till kontaktsidan