Huvudmeny

Isabell Fridh

Isabell Fridh

Universitetslektor

Jag arbetar som docent och lektor inom forskningsområdet akut och prehospitalt vårdande  med fokus på intensivvård.

Jag började arbeta vid Högskolan i Borås hösten 2012 som postdok och har nu en anställning som docent och lektor. Innan dess arbetade jag vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt varav två erhållit finansiering  av Vetenskapsrådet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om vårdmiljö och vård i livets slutskede inom högteknologiska miljöer.

Avhandlingstitel

Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård

Handleder doktorander

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354590
Mobilnummer:
E-post: isabell.fridh@hb.se

Till kontaktsidan

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.