Huvudmeny

Ramon Garrote

Ramon Garrote

Universitetslektor

Mitt forskningsintresse rör pedagogiska applikationer inom utbildningsteknologi och utveckling av övningsgrupper och kollegialt lärande genom aktionsforskning.

Jag disputerade September 2015 med min avhandling ”Educational Software in Engineering Education” och jag har sedan dess publicerat vetenskapliga artiklar I tidskrifter och på konferenser, bokkapitel och populärvetenskapliga artiklar. Här är några exempel: "LUME – en metod for natoberoende datorstodd utbildning" (pdf)  and "USB-minne kan vara ett stöd i utbildningen i fattiga länder" (pdf)

Jag arbetar på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås som pedagogisk utvecklare och undervisar inom olika ämnen. År 2016 ledde jag en arbetsgrupp som skulle ta fram et förslag för ”Loftet” som är högskolans rum för aktivt lärande (ALC).

Två projekt, finansierade av EU, har särskilt påverkat min forskning:

"The Asia Link project", tog mig till Indonesien vid tre tillfällen under 2004-2006 för att undervisa och träna föreläsare vid University of Gadjah Mada i Yogyakarta, hur man använder en lärplattform (LMS).

I projektet ”Universidad, Sociedad e Innovación" (USO+i) medverkade jag som teknisk koordinator och föreläsare under 2009-2012. Projektet hade som syfte att främja tillämpningen av ingenjörsutbildning till samhällets behov i latinamerikanska länder. Under projektet besökte jag sex länder samt höll i en kurs för ingenjörsutbildare vid tre separata tillfällen i Kuba, Guatemala och Peru.

För tillfället arbetar jag i ett Erasmusprojekt som koordinator. Projektet "Innovative, free, on and off line access modules to study master's courses in Europe” har som huvudsakligt syfte att designa, utveckla och implementera åtkomstmoduler i fyra masterprogram i Europa. Modulerna ska attrahera passande studenter och förbereda dem genom att testa och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra utbildningen.

Utmärkelser

El sello de la CUJAE’ - en utmärkelse från Instituto Superior Politécnico José Antonio Echebarria (ISPJAE) 2012. The ‘Innovative and Creative Teaching’ - en utmärkelse från the Rede International e Escolas Criativas, 2012, Orleans, Brazil.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354676
Mobilnummer: 0709-957520
E-post: ramon.garrote@hb.se

Till kontaktsidan