Huvudmeny

Rebecca Gmoser

Rebecca Gmoser

Doktorand

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Innan dess utbildade jag mig inom bioteknik med master i livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH).

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Utveckling av filamentös svamp med pigment som en ny produkt i bioraffinader” där vi studerar möjligheten att producera biomassa med pigment lämpad för främst foderindustrin från den ätliga filamentösa jästsvampen Neurospora intermedia. Projektet finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse och Högskolan i Borås. Min undervisning berör framför allt grundläggande kemi och bioteknik.

Huvudhandledare

Kontakt

Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-post: rebecca.gmoser@hb.se

Till kontaktsidan