Huvudmeny

David Gunnarsson Lorentzen

David Gunnarsson Lorentzen

Universitetslektor

Jag arbetar inom forskningsområdet Social Media Studies och har haft som huvudfokus att utveckla metoder för att analysera kommunikationsmönster och trender inom politiska konversationer på Twitter. Min avhandling som färdigställdes hösten 2016 handlar också om att kritiskt diskutera metodologi för att extrahera, analysera, aggregera och visualisera Twitter-data.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess utbildade jag mig inom biblioteks- och informationsvetenskap och informatik på samma lärosäte.

Områden som är mer eller mindre relaterade till min forskning som intresserar mig är semantisk webb, internet of things, artificiell intelligens och astronomi.

Avhandlingstitel

Following tweets around: Informetric methodology for the Twittersphere.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354087
Mobilnummer: 0703-220573
E-post: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se

Till kontaktsidan