Huvudmeny

David Gunnarsson Lorentzen

David Gunnarsson Lorentzen

Universitetsadjunkt

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Social Media Studies och har som huvudfokus att analysera kommunikationsmönster och trender inom politiska konversationer på Twitter. En stor del av mitt avhandlingsarbete handlar också om att utveckla metoder för att extrahera, analysera, aggregera och visualisera datan.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess utbildade jag mig inom biblioteks- och informationsvetenskap och informatik på samma lärosäte.

Preliminär avhandlingstitel: Visualising Twitter - patterns, authorities, trends, and networks.

Avhandlingstitel

Visualising Twitter - patterns, authorities, trends, and networks.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354087
Mobilnummer: 0703-220573
E-post: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se

Till kontaktsidan