Huvudmeny

Gustaf Nelhans

Gustaf Nelhans

Universitetslektor

Fil dr Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås och försvarade i september 2013 sin avhandling Citeringens praktiker - Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Forskningen lägger tonvikten vid scientometri och särskilt användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning i nutida sammanhang. Utgångspunkten är ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som hämtar näring i det internationella forskningsfältet Science, Technology Studies (STS). Den aktuella utvecklingen, särskilt inom nationell forskningspolitik har inte endast gett denna forskning relevans utan även angelägenhet för såväl forskare och administratörer med intresse för akademin.

För närvarande är jag verksam inom tre externfinansierade forskningsprojekt (Uppdragsforskning: Minso Solutions, Vetenskapsrådet, Västra Götalandsregionen):

Avslutat projekt

Finansierat av EU, 7:e ramprogrammet/VG-regionen:

  • Mapping Chronic Non-Communicable Disease Research Activities and their Impact (P.I. Grant Lewison, Kings College, London)

För mer information och akademisk skiss över min forskning: se den engelska versionen av denna sida.

Avhandlingstitel

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik. Göteborgs universitet: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 2013

Handleder doktorander

Uppdrag

Delområdesansvarig, Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet.

Medlem av Forsknings- och utbildningsnämnden vid högskolan sedan 2015-02-01.

Biträdande handledare för David Gunnarsson Lorentzen sedan 2015-07-01.

Expertuppdrag, hösten 2015:

  • SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers – comments and suggestions for a bibliometrics performance study of the organisation’s research. Oct - 15 
  • Inbjuden expert i gruppen som tar fram underlag för HB:s remissvar för FOKUS (Uppdragsgivare: Anders Nylund, forskningshandläggare).Nov-dec -15
  • Expertkommentator: Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige. SUHF:s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri. Nov -15
  • Inbjuden till Hearing angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Utbildningsdepartementet, Rosenbad. Dec -15
Kontakt

Telefonnummer: 033-4355985
Mobilnummer:
E-post: gustaf.nelhans@hb.se

Till kontaktsidan