Huvudmeny

Lena Hedén

Lena Hedén

Universitetslektor

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2013. Mitt ämnesområde är pediatrik med inriktning mot smärta och smärtlindring främst hos barn med cancer och jag disputerade vid Uppsala Universitet 2012 med avhandlingen "Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular". Under tiden 2012 till 2014 har jag haft möjlighet att fortsätta min forskning post doc (vid Uppsala Universitet och i vid Högskolan i Borås sen augusti 2013) då främst med fokus att undersöka nivåer av rädsla och smärta hos barn i samband med procedurer såsom nålstick.

Jag har under 2013-2014 varit delaktig i ett samarbete med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som utmynnade i ett kunskapsdokument: Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso -och sjukvård.

Mina övriga pågående forskningsprojekt gäller användande av mentometrar i undervisningen inom vårdvetenskap, samt kartläggning av muskeloskeletal smärta hos de äldsta i samhället.

Avhandlingstitel

Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354791
Mobilnummer: 0731-525110
E-post: lena.heden@hb.se

Till kontaktsidan

Barnet i vården


Lena Hedéns forskning visar att vi behöver bli bättre på att lindra rädsla inte bara smärta när vi vårdar barn.