Huvudmeny

Karin Högberg

Karin Högberg

Universitetslektor

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag arbetar som lärare inom vetenskapsteori/forskningsmetodik och som forskare inom lite olika områden. Min avhandling handlade om vårdande i form av skriftligt stöd via webben, till patienter med hematologisk sjukdom.

För närvarande håller jag på med två forskningsprojekt: ungdomar och sömn/psykisk ohälsa och frågan om mensfattigdom i U-länder.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, mestadels med undervisning i ovan nämnda ämnesområde. Min grundutbildning är sjuksköterskeutbildning, men jag har även en magisterutbildning inom informatik.

Avhandlingstitel

Webbased counselling to patients with haematological diseases, 2015

Avslutade forskningsprojekt