Huvudmeny

Mary-Anne Holfve Sabel

Mary-Anne Holfve Sabel

Universitetslektor

Jag arbetar som docent vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - (Academy of Librarianship, Information, Education and IT). Där ingår jag i Sektionen för pedagogiskt arbete och är involverad i mastersprogrammet samt Högskolans internutbildningskurser och är verksam inom samtliga lärarprogram.

Mina forskningsintressen rör klassen-eleven-läraren med användning av attitydmätningar via storskaliga kvantitativa metoder. Metod för mätning av elevers välbefinnande har utvecklats. Via samarbete med doc Anders Bengtsson vid Högskolan i Borås har en sociometrimetod utarbetats. Denna användes för kartläggning av elevers interaktion och status såsom popularitet, ensamhet och/eller förekomst av segregation.

Avhandlingstitel

Attitudes towards Swedish comprehensive school. Comparisons over time and between classrooms in grade 6 (2006), Göteborgs universitet

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355933
Mobilnummer:
E-post: mary-anne.holfve-sabel@hb.se

Till kontaktsidan