Huvudmeny

Frances Hultgren

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på informationssökning och barnbibliotek. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig på Göteborgs Universitet.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt finansierat av Malmö stadsbibliotek och Region Skåne. Jag är också verksam som vetenskaplig ledare i utformningen av en utbildningsmodul för Skolverkets satsning ”Läslyftet”.

Avhandlingstitel

Approaching the future, a study of Swedish school leavers' information related activities (Högskolan i Borås/Göteborgs universitet 2009).

Uppdrag

Vetenskaplig ledare för Läslyftet 2014-10-01--2015-06-31
Syftet med projektet är att stimulera läsintresse i form av en fortbildningsmodul i Skolverkets satsning. Modulen finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354354
Mobilnummer:
E-post: frances.hultgren@hb.se

Till kontaktsidan