Huvudmeny

Jansson, Karl

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet datavetenskap med fokus på att ta fram parallella data mining algoritmer för multi-processorer och grafikkort. Jag har arbetat vid högskolan i Borås sedan 2012. Innan dess utbildade jag mig inom datavetenskap med fokus mot säkerhet vid Stockholms Universitet (DSV). För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Avhandlingstitel

Parallel Data Mining

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Henrik Boström (DSV - Stockholms Universitet)