Huvudmeny

Aleksandra Jarling

Aleksandra Jarling

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården inom projektet Vård av multisjuka äldre. Forskningsprojektets syfte är att skapa kunskap om villkoren för en väl fungerande vård och omsorg av äldre med mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning och med en eller flera sjukdomar som kräver kontinuerlig hemsjukvård. I syftet ingår att förstå komplexiteten i samhällets ansvar och enskildas utsatthet som patient eller närstående. 

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har sedan dess undervisat främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Jag är utbildad Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska. Tidigare har jag arbetat som psykiatrisjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Huvudhandledare: Maria Nyström, Borås
Bihandledare: Lotta Dahlheim- Englund och Ingela Rydström, Borås och Marie Ernsth- Bravell, Jönköping.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354723
Mobilnummer:
E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Till kontaktsidan