Huvudmeny

Karin Josefsson

Karin Josefsson

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och docent inom forskningsområdet vårdvetenskap med fokus på äldrevård och hemsjukvård främst inom kommunens äldreomsorg.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2015. Innan dess arbetade jag vid Mälardalens högskola och Örebro universitet samt utbildade mig och disputerade inom klinisk äldreforskning vid Karolinska Institutet.

För närvarande är jag verksam i sex forskningsprojekt: värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård; anhörigvårdare till äldre personer med hjärtsvikt; framgångsrik implementering av kvalitetsregister i kommunens äldrevård; äldre personer med multisjuklighet; unika kompetenser för sjuksköterskor i vård av äldre och i patientnära ledarskap: och öppen, värdebaserad ledning av vård- och omsorg: chefers media- och internkommunikationspraktiker och se nedan.Min forskning ingår inom Människan i vården som fokuserar inte bara på patienten eller den som ger vård. Fokus är också på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården.

 • Ledare för Äldreforskning, vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.
 • Projektledare över forskning om chefers beslutsfattande i kommunen.
 • Delaktig i forskning om ideellt offentligt partnerskap för en god demensvård med Alingsås kommun, Bräcke Diakoni, Chalmers och Ersta Sköndal högskola.
 • European Network of Nursing Academies (ENNAIngår i ett Europeiskt forskningssamarbete om sjuksköterskors självskattade kompetens inom European Network of Nursing Academies (ENNA) där högskolor och universitet från sju länder ingår:
  • Sverige
  • Tyskland
  • Österrike
  • Portugal
  • Italien
  • Holland
  • Norge
  • Schweiz
 • Ingår i ett Europeiskt forskningssamarbete om äldrevård inom European Academy of Caring Science (EACS). Aalborg University, Aarhus University, Bournemouth University, Linnaeus University, University of Borås, University of Brighton, University of West England, Uppsala University.
 • Ersättare i FoU-nämnden, Högskolan i Borås.
 • äldre och lärande hemmet inom ViSForskningsledare om äldre och lärande hemmet inom ViS med Högskolan i Borås, Halmstad högskola och Högskolan i Skövde.

Avhandlingstitel

Municipal elderly care: Implications of registered nurses' work situation, education, and competence.

Handleder doktorander

 • Annelie Gusdal, Mälardalens högskola

Uppdrag

Ledare för Äldreforskning, vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.
Projektledare över forskning om chefers beslutsfattande i kommunen.
Forskningsledare om äldre och lärande hemmet inom ViS med Högskolan i Borås, Halmstad högskola och Högskolan i Skövde.
Delaktig i forskning om ideellt offentligt partnerskap för en god demensvård med Alingsås kommun, Bräcke Diakoni, Chalmers och Ersta Sköndal högskola.
Ingår i ett Europeiskt forskningssamarbete om äldrevård inom European Academy of Caring Science (EACS). Aalborg University, Aarhus University, Bournemouth University, Linnaeus University, University of Borås, University of Brighton, University of West England, Uppsala University.
Ersättare i FoU-nämnden, Högskolan i Borås.
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354718
Mobilnummer:
E-post: karin.josefsson@hb.se

Till kontaktsidan

Vetenskapsradion: Våga prata med de äldre om döden.

P4 Extra med Lotta Bromeé : Viktigt att våga tala med äldre om döden