Huvudmeny

Karin Josefsson

Karin Josefsson

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och docent inom forskningsområdet vårdvetenskap med fokus på äldrevård och hemsjukvård främst inom kommunens äldreomsorg.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2015. Innan dess arbetade jag vid Mälardalens högskola och Örebro universitet samt utbildade mig och disputerade inom klinisk äldreforskning vid Karolinska Institutet.

För närvarande är jag verksam i sex forskningsprojekt: värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård; anhörigvårdare till äldre personer med hjärtsvikt; framgångsrik implementering av kvalitetsregister i kommunens äldrevård; äldre personer med multisjuklighet; unika kompetenser för sjuksköterskor i vård av äldre och i patientnära ledarskap: och öppen, värdebaserad ledning av vård- och omsorg: chefers media- och internkommunikationspraktiker.

Min forskning ingår inom Människan i vården som fokuserar inte bara på patienten eller den som ger vård. Fokus är också på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården.

 

 

 

 

Handleder följande doktorander:

Avhandlingstitel

Municipal elderly care: Implications of registered nurses' work situation, education, and competence.

Handleder doktorander

  • Annelie Gusdal, Mälardalens högskola
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354718
Mobilnummer:
E-post: karin.josefsson@hb.se

Till kontaktsidan

Vetenskapsradion: Våga prata med de äldre om döden.

P4 Extra med Lotta Bromeé : Viktigt att våga tala med äldre om döden