Huvudmeny

Göran Jutengren

Göran Jutengren

Universitetslektor

Jag blev fil.dr. i psykologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families”. Min forskning har sedan dess berört olika ämnen inom folkhälsa, t.ex. våld i nära relationer, riskfaktorer för mental ohälsa och sjukledighet, barns hälsa och välbefinnande i skolmiljö, såväl som struktur och planering av hälsovårdsorganisationer.

Efter doktorsexamen hade jag en tjänst som forskningsledare på FoU Primärvården Södra Älvsborg, och därefter en postdoktjänst vid Youth & Society, Örebro universitet. Förutom egen forskning har jag anlitats som konsult i kvantitativ metod i ett flertal forskningsprojekt, bl.a. på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro.

I min nuvarande tjänst som universitetslektor på Högskolan i Borås är jag även involverad i tillämpad forskning på FoU Sjuhärad Välfärd, där jag bl.a. lett två externfinansierade utvärderingsprojekt.

Avhandlingstitel

Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families (2004)

Uppdrag

Refereeuppdrag

BMC Psychology

Health

European Child and Adolescent Psychiatry

Journal of Youth and Adolescence

Social Indicators Research

Journal of Youth and Adolescence

European Journal of Developmental Psychology

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354767
Mobilnummer: 070-6156054
E-post: goran.jutengren@hb.se

Till kontaktsidan