Huvudmeny

Göran Jutengren

Göran Jutengren

Universitetslektor

Jag blev fil.dr. i psykologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families”. Min forskning har sedan dess berört olika ämnen inom folkhälsa, t.ex. våld i nära relationer, riskfaktorer för mental ohälsa och sjukledighet, barns hälsa och välbefinnande i skolmiljö, såväl som struktur och planering av hälsovårdsorganisationer.

Efter doktorsexamen hade jag en tjänst som forskningsledare på FoU Primärvården Södra Älvsborg, och därefter en postdoktjänst vid Youth & Society, Örebro universitet. Förutom egen forskning har jag anlitats som konsult i kvantitativ metod i ett flertal forskningsprojekt, bl.a. på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro.

I min nuvarande tjänst som universitetslektor och docent i psykologi på Högskolan i Borås är jag även involverad i tillämpad forskning på FoU Sjuhärad Välfärd, där jag bl.a. lett två externfinansierade utvärderingsprojekt.

Avhandlingstitel

Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families (2004)

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

  •  Vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Akademiska uppdrag utanför högskolan

  • Extern styrgruppsledamot i FAM-huset, Fristad

Refereeuppdrag

  • BMC Psychology
  • Health
  • European Child and Adolescent Psychiatry
  • Journal of Youth and Adolescence
  • Social Indicators Research
  • Journal of Youth and Adolescence
  • European Journal of Developmental Psychology
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354767
Mobilnummer: 070-6156054
E-post: goran.jutengren@hb.se

Till kontaktsidan