Huvudmeny

Wivica Kauppi

Wivica Kauppi

Doktorand; Universitetsadjunkt

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på prehospital akutsjukvård.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2014, främst inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård, men även inom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå. Innan dess har jag, sedan slutet av 1990-talet, arbetat som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Jag skriver en avhandling om patienter vilka söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Det saknas kunskap om hur patienter med andnöd erfar sin situation prehospitalt. Dessutom är det sparsamt utforskat kring hur patienter som erfar andnöd blir bedömda och vårdade av ambulanspersonal. Det finns således kunskapsluckor beträffande patienters upplevelser, samt ambulanssjukvården och bedömningens betydelse i den akuta situationen, under fortsatt vård, samt i samband med slutdiagnos och långtidsuppföljning avseende hälsa och välbefinnande hos patienten.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354720
Mobilnummer:
E-post: wivica.kauppi@hb.se

Till kontaktsidan