Huvudmeny

Agneta Kullén Engström

Agneta Kullén Engström

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är utbildad sjuksköterska och innan jag började på högskolan arbetade jag som kvalitetskoordinator och utbildningsansvarig på Skaraborgs sjukhus.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt med utgångs punkt i chefers arbete med kvalitets- och processutveckling, stärka brukarmedverkan och brukarsäkerhet inom äldreomsorgen. 

Avhandlingstitel

Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser.

Handleder doktorander

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354703
Mobilnummer:
E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se

Till kontaktsidan