Huvudmeny

Hanna Landin

Hanna Landin

Universitetslektor

Fascinerad av hur det sätt vi har möjliggjorts (genom design) att interagera med saker och ting påverkar hur vi relaterar till dessa saker och ting, till oss själva och till andra. Grundforskning som undersöker strukturerade sätt, i termer av designmetoder, att hantera så pass öppna och ofta oavgjorda frågor tidigt i en designprocess. Detta med syftet att hitta sätt för designer och designstudenter att utveckla sin sensibilitet för denna typ av estetik och undersöka nyanserna i de interaktionsmöjligheter som kan byggas in i en design. 

Avhandlingstitel

Anxiety and trust and other expressions of interaction. Department of Computer Science and Engineering, June 2009, Chalmers University of Technology.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Ordförande i nämnden för konstnärlig forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

Programansvarig för konstnärliga masterprogrammet i mode- och textildesign

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354552
Mobilnummer: 0702-314442
E-post: hanna.landin@hb.se

Till kontaktsidan