Huvudmeny

Lill Langelotz

Lill Langelotz

Universitetslektor

Mitt forskningsintresse rör lärares professionsutveckling, utbildning och samhälle samt kollektivt och kollegialt lärande. Vidare är jag intresserad av kritiska, kollaborativa forskningsansatser som t ex aktionsforskning.

I mars 2014 disputerade jag med ett avhandlingsarbete som studerar lärares kompetensutveckling genom kollegial handledning. Syftet med studien var att analysera vilken kompetensutveckling och vilken lärarskicklighet som görs genom kollegial handledning samt vad som främjar och begränsar utvecklingspraktiken.

Läs en intervju i Skolporten om avhandlingsarbetet.

Jag arbetar som högskolepedagogisk utvecklare och utbildar olika lärarkategorier på Högskolan i Borås. Under 2014 genomför jag och en kollega forskningscirklar tillsammans med utvecklingsledare från Borås Stad och några närliggande kommuner. 

Medverkan i internationella och nationella nätverk bidrar till att utveckla min forskning. Dels deltar jag aktivt i Pedagogy, Education and Praxis (PEP), dels i Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning (NNAF) samt i det svenska nätverket för pedagogisk utveckling i högre utbildning Swednet .

Avhandlingstitel

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik.

Uppdrag

Externa forskningsuppdrag 2014

Vilka forskningsbara frågor vill lärare undersöka/ha svar på? Jag är medforskare i ett projekt som undersöker generering av relevanta frågeställningar av forskare och praktiker för skolutveckling. Projektet beskrivs närmare på webbsidan: Vetenskapsrådets regeringsuppdrag angående skolforskningsinstitut (delprojekt IV).

Externa föreläsningsuppdrag 2014

Föreläsning baserad på avhandlingsarbetet för skolledare, utvecklingsledare och olika kategorier av lärare. Uppdrag från Utvecklingsenheten i Borås Stad.

Seminarier baserade på avhandlingsarbetet för administratörer, skolledare, utvecklingsledare, förstelärare m.fl. Uppdrag från FOU-enheten i Stockholm Stad.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354470
Mobilnummer: 0739-257959
E-post: lill.langelotz@hb.se

Till kontaktsidan