Huvudmeny

Mary Larner

Mary Larner

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet med fokus på att förskolan och förskollärare. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003, heltid sedan 2008. Innan dess arbetade jag med tillämpad forskning och policyfrågor kring barn, familj, och förskola i USA - i en stiftelse (Packard Foundation, Los Altos California) och tidigare i National Center for Children in Poverty, Columbia University, New York.

Jag disputerade 1985 vid Cornell University med en avhandling som heter ”Local moves and social networks:  The changing social worlds of mothers and children in three cultural groups” med fokus på familjer i USA och Sverige. 

För närvarande ägnar jag mig åt utbildning av förskollärare.

Avhandlingstitel

Local moves and social networks: The changing social worlds of mothers and children in three cultural groups (United States, Sweden), (1985), Cornell University

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354386
Mobilnummer: 0706-803014
E-post: mary.larner@hb.se

Till kontaktsidan